" /> رنگ گیری Archives - کاسپین فارمر - فروش انواع نهال میوه و نهال انگور

آرشیوهای برچسب:رنگ گیری

Shot-0007-300×200-min

عواملی که موجب رنگ گیری میوه ها می شود

عوامل تاثیرپذیر در رنگ پذیری میوه ها :

 

در رنگ گیری میوه ها عوامل تاثیرپذیر مهمی شامل عوامل محیطی ،عوامل شیمیایی ،عوامل فیوزیولوژیکی ،افات و امراض.

عوامل محیطی مانند:

 

 • نور:

کمیت و طول موج نور همچنین طول موجهای آبی – بنفش ،در فعال شدن آنتوسیانین و رنگ پذیری میوه تاثیر بسیاری دارد .

دیگر طول موج ها تاثیر کمی دارند و مادون قرمز کمترین تاثیر را داشته و حتی اثر بازدارندگی دارد.

 • دما:

اثرات مثبت دمای پایین در حالی که بعد از آن در دمای بالا قرار بگیرد به طور کامل خنثی می شود.

برخی از محققان معتقدند که دلیل اصلی افزایش رنگ گیری در دمای پایین بخاطر افزایش فعالیت آنزیم فنیل آلانینلیاز در دمای پایین می باشد.

هوای خنک همچنین شب های خنک تاثیر بسیاری در رنگ گیری میوه و فعال شدن رنگ دانه های قرمز دارد.

 

عوامل شیمیایی مانند:

 

 • ازت:

محلول پاشی مقدار زیادی نیتروژن خاک باعث کاهش رنگ پذیری میوه می شود مخصوصا اگر دیر مصرف شود.

اگر از ماه خرداد به بعد محلول پاشی و یا ازت را بطور اوره و یا بصورت های دیگری به خاک دهیم رنگ پذیری میوه را به عقب می اندازد.

اگرچه استفاده از ازت برای رشد میوه ها و بزرگ شدن سایز میوه ها تاثیر دارد اما از آن نباید بیش از حد استفاد کرد که ر رنگ گیری نتیجه عکس می دهد.

 • پتاسیم:

با وجود کود های پتاس دار اثرات منفی کود های ازته را می شود خنثی کرد .

کود های پتاس دار همچنین موجب افزایش آنتوسیانین شده.

توصیه می شود کود های پتاس را از اواسط مرداد ماه در دو نوبت بصورت محلول پاشی استفاده گردد.

 • کود های میکرو:

عنصر آهن اثر مستقیم در کلروفیل برگ دارد که دراواخر فصل موجب رنگ پذیری میوه سیب می شود.

عناصرمیکرو بصورت روی در خاک های آهکی و کلات بخصوص آهن میوه های خوشرنگ تری را موجب می شود.

 • آبیاری:

کم و زیاد بودن آب هردو تاثیر در کاهش رنگ پذیری میوه دارند.

تجربه ثابت کرده که با آبیاری در روزهای گرم باعث می شود که دمای باغ خنک شود و باعث تشدید میوه سیب می شود .

عوامل فیزیولوژیکی:

 

مهمترین نکته هایی که در رنگ گیری میوه ها باید به آن توجه کنیم:

 • هرس و تنک کردن میوه
 • تراکم
 • سیستم تربیت درخت
 • اندازه درخت
 • نسبت میزان برگ به میوه
 • مرحله رشد میوه
 • نوع رقم

 

آفاات و امراض:

 

موثرترین این آفات و امراض در رنگ گیری میوه ها برای مثال در میوه انگور بیماری و در سیب طغیان کنه قرمز اروپایی را می توان اشاره کرد.

رنگ پذیری میوه سیب در باغاتی که برگها حالت پیچیده و سبز بودن خود را ازدست داده اند و همچنین باغات سیبی که کنه قرمز اروپایی طغیان می کند مختل می شود.

 

برای اطلاعات و مشاوره کود دهی بیشتر میتوانید در سایت کاسپین فارمر پیام بگذارید یا با شماره تماس آقای دکتر امید رحمانی در ارتباط باشید.

©1398 - تمامی حقوق برای سایت کاسپین فارمر محفوظ است .

X