" /> مشاورات داربستی باغات Archives - کاسپین فارمر - فروش انواع نهال میوه و نهال انگور

آرشیوهای دسته بندی:مشاورات داربستی باغات

بایدو نباید های آبیاری قطره ای نوار تیپ

10 کاری که در آبیاری قطره ای نوار تیپ نباید انجام دهید

 

۱- از آبهای خیلی سخت و شور استفاده نکنید
اصولا از سیستم آبیاری قطره ای نواری نبایستی در مزارعی که دارای آبهای خیلی سخت و شور هستند، استفاده گردد. در صورت اجبار لازم است قبل از طراحی و نصب نوار، آزمایش کامل آب صورت گرفته تا در طراحی شبکه روش های پیشگیری کننده از انسداد پیش بینی شود.
۲- مواظب آلودگی ها و اندازه ذرات معلق آب باشید
در مورد آبهای دارای آلودگی فیزیکی (ذرات معلق) لازم است طراحی و نصب ایستگاه فیلتراسیون آبیاری به گونه ای باشد که ذرات بیشتر از ۱۰۰ میکرون امکان ورود به شبکه را نداشته باشند. در مواردی که منابع آب دارای ذرات معلق کمتراز ۱۰۰ میکرون هستند (که معمولا با فیلترهای متداول توصیه نمی شوند)، احداث استخر ترسیب و یا هر از چندگاهی شستشوی شبکه با آب کاملا تصفیه شده الزامی است.
۳- زاویه دار کردن نوار ممنوع
ایجاد شکستگی (زاویه) در سرتاسر طول نوار آبیاری تیپ نصب شده، باعث کاهش جریان آب می شود. این وضعیت بخصوص در ابتدای خطوط و حدفاصل اتصال نوار به لوله های ۱۶ میلیمتری و یا در نقاط پاره شده ای که مجددا ترمیم شده، بیشتر مشاهده می گردد که بایستی کنترل و رفع نقص شوند.
۴- نوار تیپ را بر روی شیبهای بالای ۲ درصد نصب نکنید
از نصب نوار آبیاری تیپ بر روی شیبهای زیاد (۲%) خودداری شده و سعی شود در این گونه اراضی نوار در جهت عمود بر شیب نصب شود. عدم رعایت این مسئله اولا سبب عدم یکنواختی توزیع آب در طول نوار آبیاری می شود و ثانیا در زمان غیر فعال بودن شبکه ممکن است مکش معکوس ایجاد شده و ذرات رس به درون روزنه ها مکیده شود. بنابراین چنانچه مجبور به نصب نوار در روی اراضی با شیب بیش از ۲% باشد، ترجیحا بایستی نوار بر روی خاک نصب گردد و در صورت الزام به نصب نوار در زیر خاک، حتما بایستی تجهیزات مکش هوا در شبکه پیش بینی و نصب گردد.
۵- نیاز آبی گیاه را کم برآورد نکنید
در محاسبات نیاز آبی برای آبیاری چنانچه نیاز آبی گیاه زراعی را کم برآورد گردد، ریشه گیاه جهت دسترسی به آب به مجرای خروجی نوار نفوذ کرده و موجب انسداد خواهد شد. بنابراین همواره بایستی محیط اطراف ریشه رطوبت کافی داشه باشد و نیاز آبی گیاه تامین شود.
۶- در پایان عملیات تزریق کود و سم، آب را سریع قطع نکنید
پس از خاتمه عملیات تزریق کود و سموم در شبکه آبیاری ، سیستم مدت مناسبی فعال باشد تا باقیمانده مواد تزریق شده بوسیله آب خالص کاملاحل و دفع گردد.
۷- مواظب فشار آب باشید
فشار کاری ایدهآل جهت بهره برداری از نوارهای آبیاری تیپ ۰.۶ اتمسفر می باشد که در صورت عدم رعایت فشار ایده آل، آبدهی روزنه ها از مقدار اسمی تغییر می نماید. حداقل فشار کاری ۰.۴ اتمسفر و حداکثر فشار کاری ۱ اتمسفر برای نوار آبیاری تیپ می باشد. بنابراین فشار سیستم در طول فصل بهره برداری بیستی در محدوده تعریف شده باشد.
۸- اشیا نوک تیز دشمن خطرناک نوار تیپ
برای کنترل علف های هرز توصیه می شود که از سموم علف کش استفاده شده و کارگران وجین کار از کاربرد اشیا نوک تیز برای وجین استفاده ننمایند.
۹- نوار تیپ را در پایان فصل کشت به حال خود رها نکنید
پس از پایان دوره بهره برداری، بایستی نوارهای تیپ از سطح مزرعه جمع آوری گردیده تا باعث آلودگی مزرعه نگردد.
۱۰- در پایان کار نوار را از زیر خاک خشک جمع نکنید
چنانچه نوارآبیاری تیپ در زیر خاک نصب شده، بهتر است برای سهولت در جمع آوری نوار، مزرعه یک نوبت آبیاری محدود شده تا خاک روی نوار نیمه مرطوب و نرم شود.

پهن کردن نوارهای آبیاری در طول کوتاه سبب افزایش هزینه طرح بواسطه افزایش تعداد اتصالات و افزایش متراژ لوله های آبده می گردد. پهن کردن نوارهای آبیاری در طول های زیاد نیز سبب کاهش یکنواختی آبیاری و در نهایت کاهش عملکرد محصول می شود. در ادامه جدولی برای دانلود در اختیار شما قرار داده شده است که راهنمایی برای طول مناسب پهن کردن نوار تیپ است

 

توصيه باغات جديد الاحداث

توصيه باغات جديد الاحداث

 

🌺از احداث باغ در خاكهاي آهكي ، رسي ، شور و قليا يي و خاكهايي كه در آنها لايه هاي متراكم رس، گچ، آهك وجود دارد خودداري شود.

🌺از احداث باغ در مناطقي كه آب آبياري حاوي مقدار زياد كربناتهاي محلول مي باشد خودداري شود .

🌺از احداث باغ با درختان حساس در مناطقي كه محدوديت آب و خاك دارد جلو گيري و حتي الامكان از گياهان مقاوم به اين شرايط استفاده شود.

🌺در مورد باغات جديد الاحداث توصيه مي شود در صورت مشاهده درختان حساس و مبتلا به كلروز با درختان مقاوم جايگزين شود .هر چند مستلزم خسارت مي باشد ولي از خسارتهاي بعدي بزرگتر جلوگيري خواهد شد.

🍃توصيه براي درختان باغات نسبتاً قديمي مبتلا به كلروز آهن :

♻️براي باغاتي كه درختان قديمي دارند و مبتلا به كلروز هستند و امكان تغيير نوع درخت نمي شوند اقدامات زير را مي توان انجام داد

🌺انجام شخم ساليانه در سايه انداز درختان و دادن كود دامي پوسيده كه مقدار كود و عمق كود و فاصله كود دادن از درخت بستگي به جنس خاك و سن درخت وعوامل ديگري دارد .

🌺تغيير روش آبياري از غرقابي به نشتي و جوي و پشته و جلوگيري از رسيدن آب به طوقه درخت و آبياري قسمت خارجي سايه انداز درخت.

🌺جلوگيري از آبياري بيش از حد و غير ضروري ، كم كردن مقدار آب در هر آبياري و جلوگيري از زه دار شدن زمين با ايجاد سيستم زهكش در باغ

🌺استفاده از آبهاي رودخانه اي بجاي آب چاه در مناطقي كه آب كربنات دارد .

🌺سعي در اصلاح خاك و آب با نظر متخصص فن .

🌺از مصرف زياد كودها بخصوص فسفره احتراز شود.

🌺از كودهاي ازته آمونياكي مانند سولفات آمونيم به جاي كود نيترات آمونيم استفاده شود.

🌺استفاده از كودهاي آهن دار مانند كلات آهن در ابتداي فصل رشد و به محض مشاهده اولين علائم كمبود در درخت.

(با تشکر از سرکار خانم مهندس صالح آبادی مدیریت کلینک گیاه پزشکی جوانه شاندیز مشهد )

 

سیستم های داربستی خاص انگورهای تازه خوری

سیستم های داربستی خاص

انگورهای تازه خوری

🔹کمیت و کیفیت انگور تازه خوری ارتباط نزدیکی با نوع سیستم داربست دارد.یک سیستم داربست مناسب برای انگور تازه خوری باید دارای شرایط زیر باشد:
🔻 توزیع یکنواخت و مناسب شاخه ها را امکان پذیر سازد تا نور به قسمتهای ابتدایی شاخه ها و جوانه های آنها به حد کافی برسد و موجب بهبود باروری جوانه ها شده و با تهویه مناسب به کنترل آفات و امراض کمک کند.

🔻موجب بهبود شرایط برای گرده افشانی، تشکیل میوه و رنگ گیری بهتر در ارقام قرمز و سیاه شود.

🔻به خوشه ها اجازه دهد تا براحتی از قسمت تاج آویزان شوند و برای کارهای دستی روی خوشه ها در دسترس باشند.خوشه ها را در مقابل آفتاب سوختگی حمایت کند.

🔹طراحی داربست در یک منطقه خاص در ارتباط با رقم ، فاصله بین بوته هاو قدرت رشدی بوته می باشد.عدم تناسب بین اندازه داربست و قدرت رشدی بوته مضر است.در روی داربست خیلی بزرگ،خوشه ها بیشتر در معرض آفتاب سوختگی هستند و نیاز به آب هم بالاست.در روی داربست خیلی کوچک، باروری جوانه ها، رسیدن میوه و تکامل رنگ کاهش می یابد.قانون کلی آن است که ارقام قوی نیازمند داربست بزرگ و ارقام کم رشد نیازمند داربست های کوچک می باشند.در مناطقی که سابقه طولانی در کشت انگورهای تازه خوری دارند،سیستم های خاص و گسترده مانند سیستم های آلاچیق و T شیبدار دوبله استفاده می شوند.در سیستم T شیبدار ،طول قسمت شیبدار بین ۲/۵-۱/۵ متر و زاویه آن با افق ۵۵-۴۵ درجه است و سیم های آن با فاصله ۳۰ سانتی متر از یکدیگر قرار دارند.در آفریقای جنوبی این سیستم بیشتر از بقیه برای انگورهای تازه خوری استفاده می شود. در حالی که در ایتالیا سیستم پرگولا (آلاچیق ) بیشتر کاربرد دارد. در گذشته در استرالیا سیستم داربستی ، بسیار ساده و شامل یک سیم بود ولی بعدها سیستم T-باریک و پرگولا رایج شدند.در حال حاضر سیستم T شیبدار در مناطق گرم استرالیا استفاده زیادی دارد و در کنار آن، انواع سیستم Y شکل در حال توسعه می باشد.سیستم Y یا سقف کارخانه ای به دلیل آسانی مدیریت بوته مو و کیفیت بالای محصول تولیدی،بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

 

منبع : مهندس امید رحمانی

©1398 - تمامی حقوق برای سایت کاسپین فارمر محفوظ است .

X