وبلاگ نهالستان

کاسپین فارمر
مشاوره بیماری های تنه انگور

بیماری سر خشکیدگی (شانکر) بوتریوسفریا یکی از بیماری های تنه انگور

بیماری سر خشکیدگی (شانکر) بوتریوسفریا   گونه های متعددی از خانواده بوتریوسفریا به عنوان بیمارگر روی انگور اهمیت دارند وباعث زوال انگور میشوند . شانکر بوتریوسفریایی

ادامه مطلب »