" /> اردیبهشت 2020 - کاسپین فارمر - فروش انواع نهال میوه و نهال انگور

آرشیوهای ماهانه:اسفند 1398

Shot-0007-300×200-min

تکثیر انگور چگونه اتفاق میافتد

تکثیر انگور به روش‌های متعددی از جمله صدمه زدن خوابانیدن پیوند زدن و استفاده از بذر امکان پذیر است .

ازدیاد به روش خوابانیدن :

 

در این روش راه های دراز یک ساله را در پاییز زیر خاک کرده و منتظر می‌مانند تا ریشه بزند و حتی هر جوانی اش به گیاه تازه تبدیل شود این کار معمولاً یک سال طول می‌کشد پس از ریشه دار کردن گیاه هرقسمت می‌تواند به طور مستقل زندگی کند گیاه تولید شده دارای ریشه را از پایه مادری جدا کرده و به محل کاشت انتقال می‌دهند.

ازدیاد به وسیله بذر :

 

این روش در تکثیر انگور مرسوم نبوده و فقط برای به دست آوردن گونه های جدید به کار می روند .

تکثیر انگور به وسیله جوانه :

 

یک جوانه را که خوب رشد کرده با یکی دو سانتی متر در سمت راست و چپ آن بوده بعد داخل یک خاک گلدان افقی گذاشته و فشار می‌دهد به طوری که داخل خاک فرو رفته تنها جوانه از خاک بیرون باشد گلدان را باید در اتاق گرم گذاشت چون جوان برای رشد به خاک گرم احتیاج دارد.

ازیاد به روش قلمه زدن :

 

یک تکه مناسب از مو را جدا کرده و درون خاک یا آب میگذاریم تا ریشه بزند .

 

خرید انواع قلمه انگور و نهال های گلدانی انگور در ارقام مختلفایرانی و خارجی در سایت کاسپین فارمر به آسانی امکان پذیر میباشد

Shot-0007-300×200-min

کود های عالی

کود های عالی از لحاظ مواد غذایی در درجه دوم اهمیت قرار دارند مهمترین تأثیر آنها بر روی خاک بهتر کردن خواص فیزیکی به تصویر جذب عناصر غذایی است .

این عمل از راه های زیر انجام می شود:

 

1) بهبود ساختمان و بافت خاک

2) فعال کردن میکروارگانیسم خاک

3) بهبود شرایط تهویه و نفوذ مناسب با آب و هوا در خاک

ضروریات :

 

فروت ست :

 

افزایش تشکیل میوه در محصولات باغی و با استفاده از محلول پاشی عناصر غذایی محتوای اوره روی و بر با غلظت ۵ در هزار در پاییز پس از برداشت محصول به دلایل افزایش طول عمر تخمک طولانی شدن فرصت گرده افشانی موثر و در نتیجه افزایش درصد تشکیل میوه مفید خواهد بود

نقش اصلی بر و روی در فرایند گرده افشانی بعد از جوانه زدن دانه گرده بوده پس غلظت بهینه این عناصر در مرحله گرده افشانی رصد تشکیل میوه را افزایش می‌دهد

در اوایل فصل بهار که در ماه خاک پایین بوده و برگها ظاهر نشده اند از خاک صورت نمی گیرد

در نتیجه غلظت بهینه این عناصر در جوانه ها فرآیندهای تقسیم و توسعه سلولی را تسهیل خواهد شد محلول پاشی پاییزه برای درختان میوه و عناصر ذکر شده برای باغات میوه حداقل یکبار توصیه می گردد .

روش چالکود :

 

شکل خاصی از جایگزینی موضعی کودهای آلی و شیمیایی در خاک می باشد محاسن آن فراوان بوده و اجرای آن در هر باقی مزایای در بر خواهد داشت

در این روش در نزدیک ریشه بوته محل سایه انداز چاله‌ای حفر شده و سپس با کودهای آلی و شیمیایی پر می‌شود

و از وضعیت این عمل می‌توان به کاهش تثبیت عناصر کم تحرک توسط بادی اولی که همانند کلات عمل کند می‌کند

در محل چاله اشاره نمود آهک فراوان در خاک مشکل مهمی را در رشد و فعالیت ریشه بوته ها و جذب برخی از عناصر از جمله آهن ایجاد می‌کند

چاله های پر شده با مواد آلی و مکان های فاقد راحت محل مناسب برای ریشه ها فراهم می آورد

در خاکهای شرایط کشور که به دلیل ph بالا تثبیت عناصر غذایی در آنها زیاد است این جاگذاری موضعی در راستای کاهش قدرت تثبیت خاک در عناصر غذایی و افزایش راندمان مصرف کود بسیار موثر است

در این روش کودهای مورد نیاز گیاه با حجم محدودی از خاک مخلوط می شود غلظت عناصر غذایی توسط بود داده شده

در حجم کوچک از خاک بیشتر از زمانی است که کودک با تعامل با خاک مخلوط گردد و ولی تماس محدودتر ریشه گیاه با مناطق غنی شده بیشتر است .

چند توصیه کلی :

 

1) با استفاده از آزمون خاک از وضعیت خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک حاصلخیزی خاک اطلاع حاصل نموده

سپس با در نظر گرفتن در آنچه که در توصیه کودی منصور باید به آن توجه داشت توصیه مناسب با نیاز واقعی گیاه را بر اساس حدود بحرانی در خاک انجام داد .

2) کود تاکستانها حتماً باید موضعی و زیر خاک استفاده کرده از مصرف کود در کنار بوته ها پرهیز شود که به جز اتلاف سرمایه ثمر دیگری ندارد.

3) برای باغ هایی که دارای بوته های جوان می باشد حداکثر تا ۱۵ سال ۴۵ کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار معادل ۱۰۰ کیلوگرم اوره و ۴۵ کیلو گرم فسفر خالص در هکتار معادل ۱۰۰ کیلوگرم سوپر فسفات تریپل لازم می باشد.

4) برای تاکستان هایی که دارای بوته های مسن می باشند از ۱۵ سال به بالا ۹۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار کیلوگرم اوره و ۹۰ کیلو گرم فسفر در هکتار معادل ۲۰۰ کیلوگرم سوپرفسفات تریپل مورد نیاز است .

5) نوع کود مصرفی در اثربخشی آن و کمیت کیفیت انگور تولیدی نقش مهمی بازی می‌کند

به عنوان مثال تاثیر مثبت کاربرد سولفات آمونیوم به جای اوره در انگور مشاهده شده است

تا میلیون در دراز مدت سبب اصلاح یا تعدیل شرایط آهکی خاک شده از طرفی نیاز عراق به گوگل را خصوصاً در مناطق گرمسیر بر طرف می کند .

6) مصرف متعادل کود و اساس نیاز گیاه می‌تواند بر روی کنترل آفات و بیماری های تاثیرگذار باشد .

7) یکی از ناهنجاری های عمده انگور به ویژه در مناطق آبی کمی مصرف کودهای پتاسیمی می باشد که باید با مصرف بهینه آن عملکرد و کیفیت انگور را افزایش داد .

Shot-0007-300×200-min

روش مناسب تعیین نیاز های غذایی مو

 

نیازهای غذایی مو
نیازهای غذایی مو

برای ارزیابی نیاز های غذایی مو مورد بررسی عملکرد و کیفیت محصول تجزیه تجزیه خاک و برگ از بهترین روش ها می باشد .

آزمون خاک و برگ :

 

قبل از احداث باغ انگور و تشریح پروفیل خاک در درجه اول اهمیت قرار دارد.

پس از آن با آغاز رشد رویشی و به اصطلاح پا گرفتن بوته آزمون خاک بهترین روش برای تعیین خصوصیات شیمیایی فیزیکی و میزان عناصر غذایی می باشد.

در واقع احداث شده آزمون خاک مکمل تفسیر نتایج تجزیه برگ برای مشخص نمودن ترکیب کودی در برنامه فوق می باشد .

معمولاً برای تشخیص سریع و صحیح از وضعیت عناصر غذایی در درختان بارور از تصویب استفاده می شود زیرا :

 

1 ) عمق پراکنش ریشه درختان مسن و سیب بوده و نمونه برداری از خاک در اعماق زمین مشکل است.

بنابراین ممکن است نمونه فردا شده از خاک مقدار واقعی عناصر غذایی در دسترس نشان ندهد .

2 ) در طول فصل رشد درخت مواد غذایی و در خود ذخیره می‌کند.

که ممکن است درصد این عناصر در خاک نمونه برداری شده به علت تخلیه موقتی خاک از برخی از مواد غذایی توسط بوته در همان فصل رشد پایین باشد .

بهترین محل برای نمونه برداری از انگور جهت تغذیه برگی فعالیت‌های مقابل خوشه ( دمبرگ )در انتهای مرحله گلدهی می باشد.

برای خصوص نتیجه مناسب حداقل به ۵۰ نمونه برگی نیاز می باشد و باید بلافاصله به آزمایشگاه ارسال شود .

نیازهای غذایی مو
نیازهای غذایی مو

نیاز های غذایی مو چیست ؟

 

مواد غذایی مورد نیاز بوت همان نسبت به سایر درختان میوه کمتر از خطوط هم با انواع خاکها خود را تطبیق داده.

در صورت مناسب بودن شرایط خاک مانند نور رطوبت عمق و بافت مناسب حتی در خاکهای بسیار فقیر که درختان دیگر قادر به میوه دادن نیستند زنده مانده و محصول میدهد.

که نباید به تغذیه صحیح و بی توجه بود.

بیشتر عناصر ضروری از جمله آهن فسفر روی کبالت پتاس وغیره در خاکهای آهکی به سختی انجام می‌گیرد.

به عبارت دیگر در این خاکها کمبود عناصر مطرح نبوده .

حتی بیشتر از مقدار نیاز وجود دارد و در حضور آهک و یون کلسیم جذب عناصر ریز مغذی به سختی صورت می گیرد.

نیتروژن :

 

علائم کمبود نیتروژن در مو تا زمانی که کمبود آن خیلی شدید نباشد به آسانی قابل تشخیص نیست.

کمبود شدید برگها کمرنگ و مایل به زرد شده ریزش زودرس برگها در پاییز اتفاق می‌افتد.

مقدار رشد ریشه ها در مقایسه با شاخه ها افزایش یافته.

در نشست حساسیت به خشکی در انگور اندازه گل و طول دوره گرد افشانی تشکیل شده.

حبه رشد شاخه ها کاهش می یابد.

اندازه حبه کوچک شده و رنگ آنها تیره تر می شود.

واکنش عملکرد میوه در برابر انفجار سریع نیست به طوری که با افزودن این ماده که باعث افزایش رشد مو میشود.

افزایش محصول در همان ساعت کاملا مقدور نیست.

پویایی بسیار نیتروژن در بدن می‌شود،در زمان کمبود آن برگ های جوان سبزه ما برگهای پیر شوند.

زیرا در اثر کمبود برگهای پیر نیتروژن خود را به برگهای جوان منتقل می کنند.

به این علت است که کمبود ابتدا در برگهای مسن دیده می شود

رفع کمبود نیتروژن :

 

کوددهی بوته‌های ۵ تا ۱۵ سال به ۳۰ تا ۳۵ کیلوگرم نیتروژن خالص .

بوته‌های ۱۵ سال به بالا به ۷۰ تا ۸۰ کیلوگرم نیتروژن خالص نیاز دارند .

کودهای نیتروژنه به یکی از صورت های زیر مصرف می‌شود:

روش اول:

 • یک سوم در پاییز
 • یک سوم در بهار
 • یک سوم از زمان آغاز رشد کلیه

روش دوم:

 • یک دوم در بهار
 • یک دوم در زمان رشد قبل از گلدهی

زیادی نیتروژن (مسمومیت):

 

در اثر زیادی نیتروژن نرک های تر آبدار و برگ‌های سبز تیره با رشد زیاد شاخه ها به وجود می‌آید.

رنگ و کیفیت میوه مقدار مواد جامد محلول اسیدیته و تانن میوه کاهش می‌یابد.

حتی میزان تلقیح گلها تشکیل میوه و به تبع آن میزان محصول و یکنواختی خوشه ها را پایین می‌آورد.

که نتیجه این امر عملکرد و کیفیت پایین انگور تولیدی به ویژه کشمش می‌باشد.

زیادی نیتروژن ناهنجاری های فیزیولوژیکی را تشدید نموده.

سبب تاخیر افتادن زمان رسیدگی میوه‌ها و کاهش کیفیت شیره انگور می‌شود.

رشد رویشی افزایش یافته فاصله بین میان گره ها بیشتر از حد معمول گشته و تحمل بوته ها در مقابل بیماریها و سرمایه زمستانه کاسته می شود .

فسفر :

 

اثر کمبود برگ جدید کوچک مانده و رنگ سبز مایل به آبی و نقطه های ارغوانی عدم تبدیل غلبه نشاسته و تولید آنتوسیانین دربک بر روی بدن یا گلبک دیده می‌شود.

گلدهی کاهش یافته و کمبود این عنصر باعث به تعویق افتادن گلدهی در بهار می شود.

کیفیت میوه کاهش یافته و رشد ریشه نیز کنیم می شود.

مقدار فسفر که انگور به ازای هر ۲۰ تن عملکرد از خاک برداشت می‌کند ۲۵ کیلوگرم در هکتار می‌باشد.

کمبود فسفر در خاک هایی که ph بالا دارند دیده می‌شود .

علایم کمبود فسفر در اوایل فصل و ممکن است در اواخر تابستان از بین برود .

مصرف کودهای فسفره قبل از احداث با مقدار مناسب و مصرف کودهای دامی فسفر و مورد نیاز خود را در جهت کنترل ph در محدوده شش و نیم برطرف می نماید.

در بهار خود را در نزدیک میشه با شغل ۲۰ تا ۳۰ سانتی متر زیر خاک کرده و در اختیار ریشه قرار داد.

مسمومیت فسفر :

 

مسمومیت فسفر چندان مطرح نیست و گازی در اثر مصرف بی‌رویه پیش می‌آید.

که علاوه بر اختلال در جذب روی و مس باعث به وجود آمدن اختلال در رشد بوته می‌شود.

پتاسیم :

 

پتاسیم یکی از مهمترین عناصر مورد نیاز برای رشد و نمو و افزایش کمیت و کیفیت میوه در انگلیس است.

که باعث مقاومت بوته در برابر عوامل نامساعد محیطی از جمله تنش های رطوبتی سرما و خشکی می گردد .

علائم کمبود معمولاً در اوایل تابستان ابتدا به طور مشخص در برگ هایی که در قسمت وسط شاخه ها قرار گرفته اند دیده می شود.

کم رنگ شده و زردی برگ از قسمت لبه کناری شروع می‌شود و با گذشت فصل زرد ادامه یافته و تا بین رگبرگ اصلی پیشرفت می‌کند.

در صورت بروز شدید کمبود پتاسیم رشد شاخه ها به طور مشخص کاهش پیدا کرده و علائم کمبود ممکن است.

تقریباً در تمام وقت ها از شکوفه کردن ظاهر شود.

برگهای ریز شاخه های ضعیف شده و در مورد کمبود خیلی شدید خشک شدن سرشاخه‌ها ممکن است اتفاق بیفتد.

دیگر علائم به صورت سفت شدن و کوچه‌ها ناجور شدن و عدم رنگ در حد به ها ریز مانند حبه ها کاهش شدید تعداد گل کاهش عملکرد و به تاخیر افتادن زمان رسیدن میوه ها می باشد.

قسمت پایه پوشه در اواسط تابستان و متلاشی و حبه ها می شود.

کمبود پتاسیم در باغاتی که محصول بالا نیتروژن زیاد به کمبود آب (تنش رطوبتی )دارند بیشتر دیده می‌شود.

روشهای مدیریت خاک مانند شغل استفاده نواری از علف کشها در روی ردیف استفاده از مالچ برای کاهش تنش رطوبتی و متعادل نمودن دمای خاک باعث جذب بهتر پتاسیم موجود در خاک می‌شود.

آزمایشات خاک به تجزیه برگی نیاز دقیق باغ به کود پتاسیم را مشخص می نماید.

تولید مقدار ۵۰۰ کیلوگرم کود سولفات پتاسیم نیز قابل مصرف میباشد.

در صورت شدت کمبود می توان از کود نیترات پتاسیم به میزان ۵ در هزار ۲ تا ۶ هفته قبل از گلدهی به صورت محلول پاشی استفاده کرد .

مسمومیت پتاسیم :

 

مصرف زیادی پتاسیم در سال اول باعث ریزش غوره‌ها می گردد.

در سال بعد علت مصرف زیاد بوته مشکلی پیش نخواهد آمد.

همچنین کمبود احتمال منیزیم و کلسیم را به دنبال خواهد داشت.

مصرف کود بر اساس تجزیه و خاک صورت گیرد.

استفاده از پتاسیم و ریز مغذی ها در صورت کمبود این عناصر در خاک با استفاده از آزمون خاک نقش انکارناپذیر در افزایش عملکرد و کیفیت محصول انگور دارد.

استفاده از کود پتاسیم به همراه ریز مغذی ها بیشترین میزان عملکرد محصول در واحد سطح ۵۴ هزار و ۶۰۰ کیلوگرم در هکتار را به همراه دارد.

که نسبت به مصرف فسفر و ازت ۶۲۰۰ کیلوگرم در هکتار افزایش عملکرد حاصل شده است.

گوگرد :

 

استفاده از گوگرد همراه با عناصر ماکرو که توصیه آنها بر اساس آزمون خاک انجام شده است.

نسبت به حالتی که از این عناصر حتی به همراه ریز مغذی ها استفاده شود.

تاثیر مطلوبی بر برخی صفات انگور مانند عملکرد در واحد سطح وزن میوه در بوته و طول خوشه داشته است.

اثر گوگل آنگاه موثرتر می گردد که این ماده به همراه مایه تلقیح تیوباسیلوس مصرف کردند.

به طوری که بیشترین عملکرد میوه در واحد سطح از ترکیب سولفور + تیوباسیلوس به دست می آید.

اثر گوگرد به همراه مایه تلقیح بر صفات طول خوشه و وزن میوه بوته کاملاً مشهود است.

بنابراین نتیجه گیری می شود که اولاً استفاده از گوگرد جهت بهبود صفات کمی و کیفی ضروری است.

ثانیا کارایی استفاده از گوگرد به دلیل رکود فعالیت باکتریهای تیوباسیلوس با استفاده از روش تلقیح این ماده به کود حاوی گوگرد آن بالاتر می‌رود .

منیزیم:

 

منیزیم جزء اصلی کلروفیل و از مواد اصلی فتوسنتز می باشد.

همچنین جذب عناصر متحرک در گیاه می باشد.

بنابراین در شرایط بروز علائم کمبود از بافت‌های پیر به بافت‌های جوان انتقال می‌یابد.

علائم کمبود ابتدا در برگهای پیر دیده می‌شود.

علائم کمبود به صورت کلروز برگ های پایین از اواسط فصل شروع و تا بین رگبرگ های اولیه و ثانویه پیشرفت می‌کند .

در نهایت سوختگی حاشیه بر پیش می‌رود.

باید در محل‌هایی که از برگ زرد شده اند لکه های سبز رنگ نیز وجود دارد.

گاهی در اثر کمبود ممکن است رنگ برگ زرد قرمز روشن قهوه‌ای شود.

در صورت کمبود شهید یا کاهش فتوسنتز گلدهی را تحت تاثیر قرار می دهد.

ریشه ها کاهش یافته و رشد محدود شده که حبه ها زودرس و میریزند درمان ریزش قبل از برداشت اتفاق بیفتد.

روی :

 

ریزش حبه ها جلوگیری نموده و به ساخت هورمون اکسین کمک میکند .

رت کمبود محل اتصال دنبه پهنک توسعه نیافته و باریک می ماند یا دچار کمبود اکسیژن شده و رشد آن مختل می‌گردد.

که به آن نارس باقی مانده و شروع به ریزش می کند.

اندازه حق کوچک گلدهی و رنگ آنها کاهش می‌یابد و فاقد عطر و طعم بوده و رسیدگی زود رس اتفاق می‌افتد.

کچلی شاخه های جوان جاروی شده ریز برگی و رشد ضعیف جوانه های جانبی توقف می شود.

رشد شاخه ها توبه ضعیف و شکننده و احتمال خشک شدن شاخه ها در اوایل فصل موجب کاهش تعداد و آفات بیماریها می شود .

منگنز:

 

نقش آن مشارکت در سیستمهای آنزیمی و تولید کلروفیل است .

علائم کمبود معمولاً تا ۳ هفته پس از گلدهی ظاهر شده و این علائم با زرد شدن بین رگبرگها آغاز می گردد.

اغلب در برگهای جوان دیده می‌شود پیدا نموده و به خاطر کاهش فتوسنتز گلدهی کاهش می یابد .

بر :

 

این عناصر در فعالیتهای حیاتی گیاه نقش عمده ای دارد.

باعث ساخت پکتین شده و مقاومت گیاه را نسبت به سرما و بیماری ها افزایش می دهد و به رشد بیشتر نیز کمک می‌کند.

در صورت کمبود اختلالاتی در رشد و نمو افتاده گرده به وجود می‌آید.

که میزان محصول را به شدت کاهش می دهد علائم کمبود برد در انگور به آسانی قابل تشخیص است.

که بوته‌های دارای کمبود شدید میوه نداشته و برخی از خوشه‌ها سوخته و خشک شده فقط ساقه خوشه همراه با چند حبه باقی می ماند.

چک ضخیم و شکننده و در بعضی موارد ترتیب شکل می‌دهد.

پژمردگی برگ و شاخه دیده می‌شود رشد ریشه ها و تعداد قول کاهش یافته و نوک ریشه ها خشک می‌شود.

شکل گل تغییر نموده و باز شدن شکوفه ها در بهار به تعویق می‌افتد.

حساسیت بوته به سرمای زمستان بیشتر می‌شود.

مسمومیت بر :

 

موجب کاهش تشکیل حبه و ریزش حق ترکیدگی پوست حبه ‌ها می‌شود.

علائم مسمومیت به صورت کاهش رشد حاشیه برگها است در حالیکه قسمت وسط اغلب به رشد خود ادامه می‌دهد.

درنتیجه برگها چین و چروک خورده و به حالت فنجانی در می‌آیند.

در بعضی از ارقام مو برگهای بالغ به حالت فنجانی وارونه و برگهای جوان به به صورت فنجانی مستقیم در می‌آید و به تدریس قسمتهای داخلی برگ نکروزه می‌شوند .

آهن :

 

کمبود آهن موجب کاهش گلدهی و حبه دهی اندازه و کیفیت حبه زرد شدن برگ ها خوشه های غیر یکنواخت شده و در کمبود شدید رشد ریشه ها کاهش می یابد .

مس :

 

کمبود مس موجب کاهش گل دهی شده و حتی ممکن است تشکیل حبه صورت نگیرد .

کلسیم :

 

کاهش کلسیم موجب بروز ناهنجاری های فیزیولوژیکی می شود.

همچنین کاهش سفتی حبه در انبار زود رس شدن و ریزش حبه ها م شود.

ممکن است ریزش قبل از برداشت اتفاق بیفتد که ریشه ها سوخته و رشد آن ها شدیدا متوقف شود .

فرمول کودی :

 

به طور کلی فرمول عمومی کود های مصرفی موستان‌ها جهت بوته های بارده به قرار زیر است:

اوره تا ۵۰۰ کیلوگرم در هکتار

سوپرفسفات تا ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار

برای بوته هایی که درحال حداکثر میوه دادن هستند ۲۵۰ کیلو گرم سولفات پتاسیم در هکتار

و کود حیوانی ۳۰ تن در هکتار

کود آلی را معمولاً در پاییز یا زمستان یک بار استفاده می کنن.

کود های نیتروژن را از اول شهریور به بعد نباید در تاکستان ها استفاده کرد .

چون بازی ادامه رشد نتیجه را نارس ماندن چوب بوته ها و کاهش تحمل در برابر سرما می شود.

بهتر است توصیه کودی برای تاکستانها بر اساس نتایج تصحیح عناصر در خاک صورت گیرد .

نیازهای غذایی مو
نیازهای غذایی مو

 

 

برای خواندن مطلب نیاز های غذایی گیاه روی این لینک کلیک کنید .

Shot-0007-300×200-min

روش های برای بهبود بهره وری و مصرف آب در موستان

چند نمونه از روش هایی که برای بهبود وری و مصرف آب در موستان انجام می دهند:

 

روش های زیادی برای کنترل مصرف آب در موستان ها وجود دارد که در این مطلب ما به بخشی از آنها اشاره کرده ایم .

1) تعبیر روش آبیاری سنتی به روش‌های آبیاری سطحی مدرن با راندمان کار برد بالا

2 ) تغییر روش آبیاری به روش های آبیاری تحت فشار

3 ) آبیاری زیر سطحی

4 ) پوشش انهار احداث کانال سیمانی و لوله گذاری

5 ) استفاده مطلوب از بارش باران (جمع‌آوری روان آب حاصل از بارندگی)

 

تبدیل روش آبیاری غرقابی با راندمان پایین به روش آبیاری شیاری با راندمان بالا احتیاج به تستی دقیق دارد

و این روش در اراضی شیبدار و با توپوگرافی نامناسب امکان‌پذیر نخواهد بود

در چنین شرایطی بهترین روش بالا بردن راندمان آبیاری توسعه روشهای آبیاری تحت فشار ( بارانی و میکرو ) می باشد

اجرای این روش ها در زمان کوتاه صورت گرفته و بازده تولید محصولات کشاورزی در ازای واحد حجم آب مصرفی با مدیریت مناسب می‌تواند

افزایش یابد طبق مطالعات انجام شده حدود یک و نیم میلیون هکتار از اراضی کشاورزی ایران قابلیت تبدیل و ترکیب روش های سنتی به تحت فشار را دارند

که بدون هیچ گونه محدودیتی این کار می‌تواند صورت گیرد در تحقیقی در انگور روش‌های آبیاری بارانی و قطره ای و سنتی با هم مقایسه شد

که در نهایت بهترین روش آبیاری در موستان آبیاری قطره ای و اساسی ترین مرحله آبیاری مرحله رشد حبه ها تعیین شد

مطالعات نشان داد که آبیاری قطره ای در مقایسه با آبیاری نشتی باعث کاهش هزینه‌های تولید در هکتار و افزایش عملکرد به صرفه جویی در مصرف برق می شود .

6 ) کاهش تنظیم شده آبیاری:

 

اثرات کاهش تنظیم شده آبیاری در مراحل رشد و نمو به شرح زیر است :

 

 •  طی گلدهی عملکرد را تا ۵۰ درصد کاهش می دهد.
 • قبل از مرحله آغاز رسیدن حبه یک تنش آبی ملایم موجب کاهش معنی دار رشد رویشی می‌شود.
 • و کاهش بسیار اندکی را در عملکرد ایجاد می‌کند.
 • در طی رسیدن میوه : اثرات عاشقای مستقیم اند که روی کیفیت و عملکرد میوه افزایش رنگ میوه به علت کاهش سایه دهی خوشه ها کاهش آلودگی به امراض به علت باز شدن تاج و حفظ خوشه‌های کم تراکم به علت کوچک شدن حبه ها
 • پس از مرحله رسیدن باعث افزایش کیفیت رنگ مصرف آبمیوه شده ولی عملکرد و قند را کاهش می‌دهد .
 • آخر فصل ( قبل از برداشت ) موجب کاهش معنی داره قند عملکرد و رشد رویشی می شود .
 • در هر زمان طی فصل رشد کسب آبیاری تنظیم شده موجب کاهش عملکرد و اسیدیته حبه می شود .
 • در مرحله به اصطلاح ترش شیرین با وجود حساسیت به تنش رطوبتی که بین کشاورزان و باغداران مرسوم است. استرس خط آبی باعث افزایش میزان قند میوه میشود .

7 ) استفاده از ارقام انگور مقاوم و خشکی ارقام زودرس و تا حدودی میان رفت و کشت دیم.

 

8 ) کم آبیاری ، قطع آبیاری و نیم آبیاری:

 

کم آبیاری :

 

مطالعات نشان داده است که با اعمال حدود ۲۵ درصد استرس خشکی ( تامین ۷۵ درصد نیاز آبی انگور )

 

می توانیم بدون بروز صدمات جدی ناشی از کم آبی و عملکرد و کیفیت میوه مناسبی در بیشتر ارقام انگور داشته باشید.

 

بنابراین در تمام آبیاری انگور می‌توان نسبت به کاهش میزان آب آبیاری اقدام کرد .

 

نیم آبیاری :

 

در صورت تشدید شرایط کم آبی و نبود آب لازم برای آبیاری می توان با ایجاد یک طرفه فقط یک طرف بوته‌ها را آبیاری و بوته های مو را از صدمات خیلی جدی نگهداری کرد .

 

روش نیم آبیاری به دو صورت اعمال می‌شود روش اول قسمتی از منطقه ریشه به صورت ثابت که در این روش همیشه یک سمت ریشه آب دریافت می کند.

 

و طرف دیگر همیشه خشک است در صورتی که در روش دوم قسمتی از منطقه ریشه به صورت متناوب خوش نگه داشته می‌شود و جای خشک و تر شدن منطقه ریشه جابه‌جا می‌شود .

 

9 ) زمان و دور آبیاری و آبیاری تکمیلی ( جبرانی ) :

 

در شرایط این تحقیقات کاشمر در خراسان رضوی با داشتن خاک سیلتی لومی بهترین برنامه آبیاری برای انگور پیکانی

 

شامل یک آبیاری زمستانه یک آب قبل از گلدهی و آبیاری پس از پایان گلدهی دور آبیاری ۲۰ روزه معرفی شده است .

 

اثرات آبیاری جبرانی ( تکمیلی ) در بوته انگور :

 

 • تسریع رشد
 • افزایش درصد گل‌های کامل
 • درشت شدن میوه ( بویژه در انگور هایی که مصرف تازه خوری دارند )
 • افزایش رشد رویشی و تشکیل شاخه های بارده

10 ) تغذیه خاک ورزیک:

 

 • شناخت خصوصیات خاک باغ : جهت حفظ رطوبت و تعیین حداکثر امکان ذخیره سازی آب در خاک .
 • میزان حفظ رطوبت خاک در مزرعه به دو عامل حجم خاک مورد استفاده میشه ها و بافت خاک بستگی دارد .
 • مصرف کودهای آلی جاذب رطوبت
 • ترغیب و تشویق تغذیه گیاهی تغذیه بر اساس آزمون خاک و برگ
 • مصرف پتاسیم برای افزایش فشار اسمزی و کاهش تنش سرمای و آبی
 • مدیریت مصرف کودهای نیتروژن در شرایط کم آبی
 • مدیریت مصرف عناصر ریز مغذی در شرایط کم آبی
 • مصرف تیوباسیلوس و غیره جهت افزایش و توسعه ریشه دهی
 • خاک ورزی مناسب جهت حفظ رطوبت ( کم خاک ورزی یابی خاک ورزی )
 • سله شکنی و از بین بردن ترک خوردگی

11 ) عملیات باغبانی:

 

 • بهبود شیوه‌های احداث باغ چاله کاشت و تراکم کاشت در شرایط کم آبی استفاده از نهال های سالم و استاندارد نیاز آبی دقیق ارقام انگور در مناطق کشور آبیاری در مراحل قرآنی رشد و نمو و انگور .
 • تغییر شیوه تربیت مو از سنتی به روش داربستی
 • استفاده از مواد آلی : پرولین کلاسین بتائین افزایش تحمل بوته انگور در برابر خشکی می شود.
 • تعیین زمان دقیق برداشت ممانعت از تغییر در برداشت و استفاده از روشهای زود رسیدن محصول زیرا بعد از برداشت نیاز آبی بوته کم خواهد شد .
 • هرس سبز : حذف شاخه ها و برگ ها ی مسن و کاهش سطح تبخیر و تعرق که خود مو موجب کاهش نیاز ابی بوته میشود .
 • حذف پاجوش ها و تنه جوش ها : با توجه به رشد بسیار سریع پا جوک ها و طنزنوشته ها به عنوان یک منبع مهم تر است و به عناصر غذایی عمل کرده و در رقابت شهید با بوته بوده و قسمت اعظم این مواد را به سمت خود جذب می نماید .
 • مدیریت باغ (سایر فنون باغی ) شرایط کم آبی از جمله نوع زمان و شدت هرس تنک میوه و خوشه مصرف هورمون ها تنظین کننده های رشد و غیره .
 • استفاده از کاه  و کلش یا مالچ جهت جلوگیری از تبخیر از سطح خاک پای بوته .
 • اصلاح روش‌های فرآوری انگور و کشمش و پسماندها در شرایط کم آبی .

12 ) عملیات گیاه پزشکی:

 

 • جلوگیری از گسترش و توسعه علفهای هرز
 • حذف علف های هرز داخل باغ به خصوص علفهای هرز پای بوته
 • تغییر و یا اصلاح روش مبارزه با آفات و امراض مهم (سفیدک زنجره سرطان طوقه زوال مو و غیره)
 • گسترش کنترل های زراعی و بیولوژیک.

 

برای خواندن مطلبی درباره روش آبیاری درختان روی این لینک کلید کنید .

Shot-0007-300×200-min

شاخص بهره وری آب در موستان

شاخص بهره وری آب در موستان
شاخص بهره وری آب در موستان

شاخص بهره وری آب در موستان را توضیح دهید:

 

شاخص بهره وری آب در موستان به‌کارگیری آب در کشاورزی عملکرد درآمد اقتصادی شرایط اجتماعی کار و فعالیت و غیره را به ازای واحد آب به کار رفته بیان می کند.

و در جایی که تنها شاخص عملکرد به جای مصرف آب مد نظر باشد کارایی مصرف آب مطرح می‌شود.

کارایی مصرف آب (WUE ) تولید به ازای هر واحد آب مصرف شده تبخیر و تعرق است.

در حالیکه بهره‌وری آب ( WP )عبارت است از نسبت عملکرد و یا سود خالص از کشاورزی جنگلداری آبزی پروری دامپروری و با یک سیستم ترکیبی کشاورزی و به میزان آب به کار رفته برای رسیدن به سود خالص .

 

افزایش بهره وری اب اصولاً در ۴ شرایط بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد :

 

1) در جایی که بهره‌وری آب پایین است قرآن و بهبود بهره‌وری آب می‌تواند سبب افزایش تولید و رونق کشاورزی شود .

2) در جایی که رقابت فشرده برای آب وجود دارد .

3) در جایی که توسعه منابع آب محدود بوده و برگشت بخشی از آب می‌تواند تحولات زیادی به همراه داشته باشد .

4) در جایی که مصرف آب سرد و خسارت به اکوسیستم شده است مانند پایین آمدن سطح آب زیرزمینی و خشک شدن رودخانه ها که موجب رقابت فشرده برای آب شده است .

بر اساس پیش بینی های کشور ایران در سال ۲۰۲۵ میلادی جزو کشورهای با بحران آب خواهد بود.

کارکرده نگاهی به شاخص سرانه منابع آب تجدیدپذیر نشان‌دهنده کاهش منظم آن است.

به طوری که مقدار آن پنج هزار و ۵۰۰ متر مکعب در سال ۱۳۴۴ به به ۲۱۰۰ متر مکعب در سال ۱۳۷۶ و به ۱۸۶۰

مترمکعب در سال ۱۳۸۵ کاهش یافته و در سال ۱۴۰۴ به کمتر از ۱۳۰۰ متر مکعب خواهد رسید .

این در حالی است که آب مجازی در سطح ملی عبارت است.

از کل آب مصرف شده به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای تولید کالاها و خدماتی که توسط مردم یک کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد .

 

از طرف دیگر راهکارهای تامین غذای مورد نیاز کشور به چهار گروه قابل تقسیم بندی است :

 

الف ) سرمایه‌گذاری بر روی کشاورزی دیم ( مدیریت رطوبت خاک ، آبیاری تکمیلی، بهبود حاصلخیزی خاک ،توسعه ارضی دیم  و غیره .)

ب) سرمایه گذاری برای کشاورزی آبی( افزایش سالانه منابع آب با روشهای جدید آبیاری ، استفاده از پس اب ها ،روش های ذخیره آب ،افزایش بهره‌وری آب و غیره.)

ج ) برقراری معاملات کشاورزی بین کشورها ( آب مجازی و غیره)

د ) اصلاح الگوی غذای مورد نیاز با ( ارائه برنامه‌های بهره‌وری آب کاهش تلفات در مسیر تولید و غیره)

دستیابی به بهبود بهره‌وری آب به عنوان شاخص مصرف آب در انواع تولیدات کشاورزی پایدار نیازمند تغییر اساسی در

اهداف سیاست‌ها و برنامه‌های مدیریت آب است سیستم آب کشور باید مبتنی بر اهداف چندگانه تولید هماهنگ

(  زراعت آب ،دیم ، دامپروری و آبزی‌پروری همراه با اکوسیستم سالم ) تجدید ساختار شود و اهداف سیاست‌ها و برنامه‌های مورد نیاز تعیین و مشخص شوند .

برخی از مهمترین سیاست‌ها و راهکارها عبارتند از :

 

1 ) تغییر سیاست شاخص بهره‌وری زمین به بهره‌وری آب برای دستیابی به حداکثر تولید به ازای هر واحد مصرف آب .

2 ) توسعه فعالیت‌های تحقیقاتی بر روی گیاهان زراعی با نیاز آبی کمتر ،

طول دوره رشد کوتاه و متناسب با شرایط اقلیمی مناسب ، دارای فیزیولوژی متحمل به تنشهای محیطی و به ویژه تنش خشکی .

3 ) توسعه روشهای به زراعی با هدف صرفه‌جویی در مصرف آب مانند روشهای حفاظتی خاک

( کم خاک ورزی بی خاک ورزی ) ، مدیریت آبیاری در مراحل اولیه رشد کشت نشاط در محیط‌های گلخانه‌ای و غیره

4 ) تغییر تفکر در مورد آب برای رسیدن

به سه هدف امنیت غذایی کاهش فقر و حفظ اکوسیستم به جای تصویر ایزوله کشاورزی به عنوان یک سیستم تولید و نگرش به آن به عنوان سیستم چند وجهی تلفیقی .

5 ) افزایش تولید و استفاده از آب در افزایش تولیدات کشاورزی با تکیه بر

بهبود و ارتقاء بهره‌وری از طریق رعایت حقوق آب کشاورزی سرمایه‌گذاری در سیستم های ذخیره انتقاد به بود

و ارزش افزوده بهره‌وری از آب با استفاده از فن‌آوری مناسب متنوع کردن برنامه‌های تولیدات با شاخص بهبود بهره وری .

6 ) اعمال مدیریت کشاورزی همراه با ارائه خدمات اکوسیستم ها انجام اقدامات و برنامه‌های تولید غذا پروتئین نباید

به قیمت حذف رودخانه‌ها و تالاب‌ها تمام شود اگر چه در برخی موارد تغییر اکوسیستم اجتناب ناپذیر است و حق انتخاب مشکل.

7 ) کسب محصول  یا درآمد بیشتر با مصرف آب کمتر :

 

اتخاذ این سیاست می‌تواند تقاضای آب را در آینده نیز کاهش دهد

و موجب کنترل محیط زیست و آسان تر کردن روابط در آب شود

افزایش ۳۵ درصدی در بهره‌وری آب می‌تواند

نیاز آبیاری محصولات را بین ۲۰ تا ۸۰ درصد کاهش و غذای بیشتر به ازای حجم واحد آب تولید خواهد شد .

8 ) تطبیق آبیاری دیروز با نیاز فردا :

 

امکان توسعه و مستمر کشاورزی تمام بسیار محدود است

( با توجه و امکان افزایش حداکثر ۱۶ درصد به منابع آب کشاورزی کشور )

بنابراین بزرگترین چالش ، انطباق روش آبیاری دیروز به نیاز فرداست .

مدرن سازی ،ترکیب مناسب فناوری و ارتقای مدیریت برای بهبود پاسخ به نیاز ذینفعان ، امکان افزایش تولید بیشتر و پایدار را فراهم می‌کند .

روش‌های آبیاری موجود نیازمند تلفیق جدید و مناسب‌تر و اصلاح سیستم های تولیدات کشاورزی برای تحقق تولید و محصولات کشاورزی با بهره‌وری تولید و ارزش بالاتر است .

9 ) ارتقاء سیستم کشت دیم :

 

بهبود سیستم های زراعی دیم با تکیه بر استفاده بیشتر از آب باران یا تدبیر آبیاری تکمیلی می‌تواند.

در افزایش بهره‌وری از آب باران در تولیدات کشاورزی تأثیرگذار باشد .

10 ) اصلاح ساختار مدیریت شاخص بهره وری آب در موستان و کشاورزی :

 

در ادامه سیاست های منطقی کردن مدیریت منابع آب بر مبنای بهره وری پایدار و توجه به اکوسیستم همراه به تعبیر سیاست‌های اصلی ،

نیاز به سرمایه گذاری های مهم و اساسی در مدیریت آبیاری و کشاورزی و

اتخاذ سیاست های مهم بین جوامع عرضه و مصرف با حداکثر مشکلات بخش خصوصی و اصلاح ساختار مدیریت آب کشاورزی نیاز اساسی است .

11 ) تدوین برنامه تولید صادرات و واردات در اجرای سیاست مدیریت بهره‌وری آب
تنظیم سیاست‌های تولید و صادرات و واردات محصولات کشاورزی با مفهوم بهره‌وری
آب نظیر موارد زیر است :

 

  • تاکید بر خود کفایی ‌در محصولات تولید آنها متهم و بهره‌وری آب ، مزیتی نسبی دارند .
  • تاکید بر تولید محصولات صادراتی با نیاز آبی کم تر ( لحاظ کردن ارزش اقتصادی آبی)
  • تاکید بر واردات محصولات با نیاز آبی بیشتر .
12 ) اطلاع رسانی و آگاهی عمومی به ۱۰ تعبیر آهسته و تدریجی فرهنگ های رایج
مردم اطلاع‌رسانی ذینفعان مذاکره و تفاهم با آنها به منظور تصمیم سازی تخصص آب
شفاف سازی و نیازهای کلیه بخش ها ( خارج از عناوین رسمی آنها ) توصیه می‌شود .از مسائل استراتژیک آب به شمار آورد .

 

 

مسائل تاکتیکی که به ویژه در بخش کشاورزی در جهت تحقق موضوع می توان به کار گرفت در چهار گروه راهکار زیر خلاصه می شود.

 • راهکارهای فنی
 • ( تسطیح اراضی به کارگیری روش های نوین آبیاری تحت فشار خودکار سازی سیستم های آبیاری و غیره )
 • راهکارهای مدیریتی
 • (برنامه ریزی آبیاری آبیاری که موقع آبیاری عملیات بهتر خاک ورزی و استفاده مجدد از آب های زهکشی و روان آب های مزرعه و غیره )
 • راه کارهای تشکیلاتی
 • ( ایجاد تشکیلات دولتی برای مشارکت های مردمی کاش یارانه های بخش آب و قیمت گذاری مناسب فراهم آوردن چارچوب‌های قانونی برای بازارهای مناسب و موثر آب به کار گماردن افراد کاردان و ما به عنوان پلیس آب و غیره )
 • راهکار های زراعی
 • ( انتخاب واحد آب مصرفی حداکثر محصول را تولید کند انتخاب ارقام مقاوم به خشکی و اصلاح نباتات در جهت افزایش بهره‌وری آب مدیریت آبیاری بر اساس نوبت خاک توسعه کشت های حفاظتی آبیاری کاربرد پوشش های پلاستیکی و الی و غیره)
Shot-0007-300×200-min

نیاز آبی مو

مطالبی درمورد نیاز آبی مو:

 

نیاز آبی مو یکی از مهمترین عوامل در احداث یک موستان میباشد که باید به آن توجه ویژه ای کرد . برای آشنایی و داشتن اطلاعات کافی در این رابطه این مقاله و یاقی مقالات مرتبط در این باره را که در سایت کاسپین فارمر بیان کرده ایم را مطالعه بفرمایید .

برای رسیدن به یک محصول مناسب و با کیفیت تامین آب مورد نیاز بوته انگور از جمله ضرورت‌های موکاری می باشد.

هرچند که انگور از جمله گیاهانی است که نسبت به کم آبی از خود مقاومت نشان می دهد.

از جمله نکاتی که در مدیریت آبیاری تاکستانها باید مدنظر قرار گیرد توجه به نوع رقم کاشته شده است.

شرایط اقلیمی منطقه و نوع سیستم آبیاری که استفاده می شود، این است که باید توجه کرد رشد رویشی مو و میزان عملکرد توسط آب مصرفی تعیین می گردد .

همکاری در نواحی که بارندگی سالیانه آن ها ۲۷۰ تا ۱۱۰۰ میلی گسترش دارد ،

در این زمینه مورد نیاز انگور در هکتار در ماههای مختلف سال در شهرستان تاکستان مورد بررسی قرار گرفته است.

نیاز آبی انگور به سبب منطقه و رقم ۵ تا ۷ هزار متر مکعب برای هر هکتار در سال است در آبیاری قطعه نیاز آبی حدود ۴ تا ۵ هزار متر مکعب برای هر هکتار در سال می باشد.

عوامل موثری که برای ایجاد شرایط مناسب جوانه زدن صورت می گیرد :

 

یکی از عوامل موثر برای ایجاد شرایط مناسب برای جوانه زدن رشد گیاهچه و تکامل ریشه و در نهایت رشد مطلوب گیاهان نگهداری رطوبت خاک در حدی است که جذب مواد مورد نیاز از خاک به وسیله گیاه به سهولت انجام گیرد.

و نمک های موجود در ناحیه ریشه در حدی حساس شوند که جذب آب و مواد غذایی را مختل نسازد بهترین مصرف آب در گیاه تعلق می باشد.

مجموعه تبخیر و تعرق و آبی که صرف ساختمان سلول های گیاهی می گردد آب مصرفی گیاه را تشکیل می دهد.

آب مورد نیاز آبیاری عبارت خواهد بود از مقدار آبی که باید در نظر گرفتن بارندگی موثر لازم است .

تا رطوبت و درجه شوری خاک را در حد مناسب نگهداری دارد

و با استفاده از اطلاعات ارائه شده در مورد

پارامترهای طراحی و ماکسیموم نیاز آبی انگور در ما حداکثر مصرف برنامه ریزی آبیاری محاسبه شده و برنامه کلی آبیاری در جدول ارائه شده است.

مراحل بحرانی نیاز مو به آب:

 

تعداد دفعات آبیاری با توجه به شرایط آب و هوای منطقه نوع خاک تابش آفتاب و وزش باد و نوع رقم تعداد دفعات آبیاری می تواند تغییر کند.

اما فاصله یک آبیاری نرمال ۱۵ تا ۲۰ روز میباشد

برای حل بحران ای نیاز رطوبتی موکتامین آب در این مراحل در کمیت به کیفیت میوه بسیار حائز اهمیت است عبارتند از :

1 ) مرحله شکفتن و رشد جوانه ها :

 

یکی از حساس ترین مراحل است زیرا رشد رویشی بسیار زیاد بوده و الگوی تاج فوت در این دوره تعیین می‌شود .

و علاوه نمود گل آذین تعداد گل‌ها و همچنین رشد حبه ها تحت تاثیر این مرحله قرار می‌گیرد.

این مراحل به طور کلی به تنش آب حساس هستند بنابراین

در شرایط تنش خشکی منجر به شکفتن نامتعادل جوانه ها و تولید شاخساره ها کوتاه و گلدهی کمتر می‌شود.

البته در بیشتر مناطق آب مورد نیاز بوته مو در این مرحله توسط بارندگی برطرف می گردد

در صورت به تعویق افتادن بارندگی آبیاری تکمیلی بسیار ضروری است .

 

2 ) مرحله قبل از گلدهی و تشکیل میوه :

 

گلدهی و تشکیل میوه از مهمترین مراحل نمو هستند.

تنش آبی در این مراحل موجب استقرار ضعیف میوه‌ها و کوچک ماندن هفته ها می گردد.

در نواحی که ذخیره آب خاک کافی نیست آبیاری برای دوره گلدهی ضروریست اولین مرحله شکل گیری ریشه ها نیز در این مرحله اتفاق می‌افتد.

که در صورت تنش آبی ریشه رشد مناسبی نخواهد داشت توجه کنید

که در مرحله ظهور گل از آبیاری بیش از حد نیاز خودداری گردد زیرا باعث ریزش گل ها می شود.

3 ) بعد از لقاح و تشکیل میوه :

 

بعد از گلدهی تاج به سرعت فرم نهایی خود را پیدا خواهد کرد

و با افزایش دما و کاهش رطوبت ماهیت میزان آب مصرفی تاکستان به شدت افزایش می یابد

و علاوه ادامه روش و گسترش شاخصه ها و نمونه اولیه ها به شدت تحت تاثیر تنش آبی قرار می‌گیرد

بنابراین آبیاری در فاصله زمانی بین تشکیل میوه و شروع رنگی اثر زیادی بر گسترش تاج و میزان محصول دارد .

4 ) مرحله رنگ گیری تا برداشت :

 

در صورت ایجاد تنش در طول این دوره برگها پژمرده شده و برگهای پیر تر ریزش می کند

از آنجایی که تجمع قندره به ها صورت می گیرد.

در صورت رطوبت مطلوب خاک و در دسترس بودن آب کافی در کل دوره رسیدن هفته ها

حداکثر میوه با کیفیت بالا به دست می آید.

از طرفی دیگر برای تولید کشمش با عملکرد و کیفیت بالا وجود آب کافی بسیار ضروری است.

آب کافی در این مرحله تجمع مواد جامد محلول و رسیدن هفته ها را تصریح کرد.

و سبب ترکیب ترکیبات درونی و کیفیت تحقق آن می گردد .

اگر بافت خاک ازنا سبک باشد کاهش دفعات آبیاری در طی این دوره الزامی است .

5 ) مرحله پس از برداشت :

 

یک نوبت آبیاری پس از برداشت میوه دو نوبت در ارقام زودرس و گاهی اوقات میان است نیاز آبی مو میباشد و الزامی است.

بویژه در نواحی گرم این کار بسیار حائز اهمیت است در این مرحله اگر چه نیاز آبی انگوری کمتر است.

ولی برای تجمع مطلوب و کربوهیدرات ها بسیار ضروری است

خشکی خاک طی این دوره به دلیل عدم آبیاری کافی مانع رشد کافی ریشه‌ها و ریزش زودتر از موعد برگ‌ها می شود.

خزان زودرس نیز به نوبه خود موجب کاهش فتوسنتز و مواد غذایی لازم برای رشد و نمو جوانه ها و شاخساره ها در بهار سال بعدی می گردد .

 

خواندن مطالب دیگر در زمینه با آبیاری مو روی این لینک کلید کنید .

Shot-0007-300×200-min

نیازهای گیاه مو

الف ) شرایط آب و هوایییکی از نیازهای گیاه مو:

 

 

در این مطلب میخواهیم در رابطه با نیازهای گیاه مو با هم صحبت کنیم

انگور های موجود در ایران به طور معمول نیاز به طول فصل رشد طولانی دارند.

به صورت نسبی و درجه حرارت بالا در تابستان رطوبت نسبی پایین و نیز فصل رشد عاری از بارندگی و همچنین زمستان ملایم برای آنها مناسب می باشد

انگور های آمریکایی با آب و هوای معتدل و مرطوب سازگاری بهتری دارند

مقاومت به سرما عامل مهم در توسعه کشت اکثر ارقام انگور اروپایی می باشد

سرمازدگی جوانه های اولیه در دمای منفی ۱۸ درجه سانتیگراد تا منفی ۲۳ درجه سانتیگراد اتفاق می‌افتد

و تن های و شاخه های اصلی در دمای پایین تر از من ۲۳ درجه سانتیگراد به شدت آسیب می بیند

کیفیت داخلی حبه های انگور تحت تاثیر شرایط آب و هوایی تغییر می‌کند

آب و هوای خنک معمولاً در افزایش ترشی و کاهش قند موثر است

در حالی که درجه حرارت بالا در تابستان باعث افزایش قند و کاهش ترشی می‌گردد

معمولاً طول فصل رشد طولانی و درجه حرارت کمتر در انگور های اروپایی منجر به افزایش کیفیت و بازدهی بهتر می‌شود

رطوبت به خاطر بیماری های قارچی مهمترین عامل محدود کننده در توسعه کشت انگور می باشد

 

ب ) نیازهای گیاه مو در برابر سرما و گرما

 

انگور جزو گیاهان مناطق معتدله می‌باشد با این وجود علاوه بر نواحی سرد و معتدل در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر نیز قابل کشت است

اما ممکن است در مناطق گرم میزان سرمای کافی برای برطرف شدن خفتگی زمستانه وجود نداشته باشد

از سوی دیگر گرم شدن کره زمین پدیده‌ای است که منجر به افزایش میانگین دمای سطح زمین و اقیانوس ها گردیده است

در طول صد سال گذشته کره زمین به طور غیر طبیعی حدود ۷۴/۰ درجه سانتیگراد گرم تر شده که این موضوع دانشمندان را نگران کرده است

زیرا ممکن است حتی در برخی از مناطق معتدله در سال‌های آینده سرمای زمستان برای تامین نیاز سرمایی درختان مناطق معتدله و از جمله انگور کافی نباشد

از ابتدای دهه ۱۹۶۰ کشت انگور در مناطق گرم سود فراوانی را برای کشاورزان در پی داشت

کیفیت انگور تولیدی برای تخمیر آبمیوه و یا سایر فرآورده ها تحت این شرایط در کشورهایی مانند

برزیل ونزوئلا هند و سایر کشورهای پیشگام در این امر به صورت چشمگیری بالا بود .

با کشت انگور در مناطق مختلف از معتدل تا گرم می توان

تولید خارج از فصل و عرضه محصول در دوره طولانی تر از سال را فراهم نمود

جهت کشت انگور در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر معمولاً از ارقامی استفاده می‌شود

که در مناطق معتدله و سردسیری نیز رواج دارد این کار باعث ایجاد یک سری مشکلات خاصی می‌شود

که از جمله آنها می‌توان به عدم رفع خفتگی جوانه غالبیت انتهایی باروری کم بیماریهای گیاهی عدم تعادل رشد و غیره اشاره کرد

نیاز سرمایی و گرمایی در درختان میوه:

 

به همین دلیل با محدودیت تعداد ارقام مناسب جهت کشت در مناطق با شرایط آب و هوایی متفاوت

به ویژه در نواحی گرم مواجه خواهیم بود گستردگی وسیع انگور در مناطق دنیا ناشی از تنوع ژنتیکی آن است

که باعث می‌شود تا نیاز سرمایی و گرمایی ارقام و گونه‌ها متفاوت باشد

بیشتر این گونه کشف شده در تاکستانها ویتیس وینی فرا است که بیشتر در مناطق معتدله کشت می شود

و سازگار با تابستان گرم و زمستانهای سرد است

تفاوت بین بوته های انگور از لحاظ مقدار نیاز سرمایی و گرمایی میزان شگفتی و جوانی و زمان آن وابسته به رقم میباشد

در مورد مدت زمان لازم جهت برطرف شدن نیاز سرمایه انگور اطلاعات کمی در دسترس است .

شکستن خفتگی جوانه می تواند به وسیله میزان کربوهیدرات ذخیره انگور خشکی و فقر آبیاری در سال قبل درجه سرما آسیب‌های سرمازدگی و همچنین یخ زدگی آب موجود در خاک نیز تحت تاثیر منفی قرار گیرد

این پدیده در مناطق مانند سونا را مکزیک و کشورهایی مانند شیلی نیز دیده می‌شود

پرورش‌دهندگان انگور در این منطقه از هیدروژن سیانامید استفاده می‌کند

در این منتقدان سرمای زمستانه کافی عامل محدود کننده برای

سایر درختان میوه خزان دار مانند هسته‌دار ها نیز می باشد

نیازسرمایی و اهمیت آن در درختان میوه:

 

به همین دلیل استفاده از رقمهای با نیاز سرمایه کمک بتواند به این منطقه سازگار شود مورد نیاز است .

خفتگی زمستانه یک ضرورت ژنتیکی برای انگور است

این دوره استراحت برای کامل شدن چرخه رشد انگور ضروری میباشد

در طی فصل خفتگی فعالیت‌های درونی انگور به طور کامل مختلف نمی شود

و جوانه های سالم در اوایل بهار با افزایش دمای شروع به رشد میکند

برای کشت انگور در مناطق با شرایط آب و هوایی متفاوت کاملاً سرد تا کم باید از ارقامی استفاده شود

که سازگاری و تطابق خوبی با دوره‌های سرمای بین ۷ تا صفر درجه سانتیگراد

در پاییز زمستان و محدوده دمایی بالای صفر فیزیولوژیک

( ۱۰ درجه سانتیگراد) در پایان زمستان به ترتیب جهت برطرف شدن نیاز سرمایی و نیاز گرمایی و به دنبال آن حصول حداکثر عملکرد داشته باشد

عدم تامین کافی و کامل نیاز سرمایی و گرمایی موجب می گردد

تا رشد بهاره بوته های انگور و تولید جوانه های وارده در آن ها رضایت بخش نباشد .

این امر منجر به کاهش درصد شکفتن جوانه ها و همچنین بی نظمی در شکفتن جوانه ها

و مشکلات بعدی جهت مدیریت باغ کاهش کمیت و کیفیت محصول می‌شود

نیازهای سرمایی گیاه مو بعد از زمانی محاسبه می شود که بتوان کاملاً به حالت خفتگی رفته باشد توافق شده است

که شکفتن جوانه درمانی که ۵۰ درصد جوانه های روی شاخه میوه ده شکوفا شوند تعریف شود

اثر منفی دمای بالای زمستانه و تجمع سرمای مورد نیاز به ویژه در مناطق مستعد تحت اقلیم نیمه گرمسیری قرار دارد

نیاز سرمایی درختان

 

نیاز سرمایه تقریبی انقدر رقم ریپاریا ۵۰۰ ساعت رقم عسگری ۲۰۰ ساعت ارقام حسینی تبرزه و داش قره ۱۲۵

ساعت و رقم قزل اوزوم ریش بابا سفید بی دانه و صاحبی ۳۰۰ ساعت رقم لعل بیدانه ۴۹۰ ساعت رقم کابرنت

ساویگنون ۳۳۶ ساعت رقم پرلت ۲۰۰ ساعت سوپریر ۲۹۱ فلم سیدلس ۱۷۳ تامسون بیدانه ۵۰۰ تا ۸۰۰ ساعت منقا

۲۰۰ ساعت رطبی ۳۰۰ ساعت عسگری ۳۰۰ ساعت ریش بابا و یاقوتی ۴۰۰ ساعت سرمای بین ۷ تا ۰ درجه

سانتیگراد گزارش شده است .

مواد شیمیایی برای شکفتن خفتگی در منطقه سرمای زمستانه برای شکستن خواب جوان کافی نیست

به کار می رود این مواد تاثیر فراوانی بر افزایش شکفتن جوانه یکنواختی در شکفتن جوانه و یا تاریخ بلوغ میوه دارد .

پ ) آب و منابع تامین آن یکی از نیازهای گیاه مو:

 

میانگین سالانه باران ایران در حدود ۲۵۰ میلی لیتر است

در تقسیم بندی های جهانی در منطقه خشک محسوب می‌شود

ذخیره سالانه آب شیرین ام است

در دسترس و غیر قابل دسترس به ازای هر نفر ایرانی کمتر از ۴۰۰ متر مکعب ارزیابی شده است

از سوی دیگر مصرف ما از کشورهایی که ۲۰ برابر اما بارش سالیانه دارند هم بیشتر است

بدین ترتیب هم آب کم داریم هم غارش و هم بسیار بد مصرف می‌کنیم

راندمان آبیاری در آمریکا ۴۵ درصد در اروپا ۶۵ درصد در جهان سوم ۲۵ تا ۳۰ درصد بر اساس تحقیقات انجام شده

در ایران راندمان آبیاری ۳۰ تا ۳۵ درصد است .

بدون تردید نقش حیاتی در احداث یک باغ دارد در برنامه احداث باغ میزان آب منبع آب

(چشمه ، چاه ، قنات یا رودخانه ) و کیفیت آب (شوری آب و اسیدیته آن )بسیار مهم است

البته برای کشت انگور نیاز به آبیاری کمتر بوده و اهمیت آن نیز کمتر می باشد

ولی در صورت کشت دیم بارش‌های سالیانه (مقدار و زمان بارش) بسیار مهم است

آبیاری زیاد نیز در انگور های مناسب آبگیری مضر است و از کیفیت آنها کمک می‌کند

اما در انگور های رومیزی و تازه خوری آبیاری در سال‌هایی که عملکرد بالا است ضروری می باشد .

ت ) خاک مناسب برای کشت انگور

 

انگور با انواع خاک و شرایط متفاوت خاکی سازگاری دارد

و در برابر خاکهایی با ph بالا (قلیایی)، اسیدی و روسی سنگین متحمل است

تنوع گونه‌ها ارکان و پایه های انگور امکان سازگاری آن را با بیشتر خاک ها فراهم نموده است

خاک عمیق با زهکش مطلوب و بافت شنی سبک و نیمه سبک برای پرورش انگور تعطیل داده می شود

خاکهای غنی و حاصلخیز به سرعت افزایش بیش از حد رشد رویشی و رقابت با اندامهای زایشی برای پرورش انگور توصیه نمی‌شود .

توجه شود که خاک های شنی سبک رطوبت کمتری حفظ کرده در بهار زودتر گرم در پاییز دیرتر سرد می گردند

که سبب زودرسی محسوب می‌شود

وجود یک زهکشی خوب از این جهت اهمیت دارد که بالا بودن سطح آب زیرزمینی با اختلال در تهویه خاک سبب خستگی ریشه‌ها می‌شود .

حساسیت انگور نسبت به چند مسعله:

 

حساسیت انگور به شوری : انگور نسبت به شوری حساس می باشد .

حساسیت انگور به کلر : درختان میوه نسبت به یون کلر حساسیت قابل توجهی دارد

به طوری که حداکثر مجاز میزان پودر عصاره اشباع خاک

( بر حسب میلی اکی والان در لیتر ) برای انگور بیدانه ۲۵ و برای انگور سیاه 10 می باشد .

حساسیت انگور به سدیم :

انگور به میزان زیادی به درصد سدی مقابل تبادل حساس بوده به طوری که در مراجع معتبر مقدار آن بین ۲ تا ۱۰ اعلام نموده اند .

حساسیت انگور به بور :

حساسیت زیادی به غلظت یون داشته و مراجع معتبر آن را حداکثر بین نیم تا یک قسمت در میلیون مجاز دانستند .

ث )تغذیه بوته های مو :

 

هدف اصلی در تغذیه بوته‌های ایجاد یک شرایط مناسب برای سالم ماندن بوته مو تا رسیدن به یک محصول مناسب و با کیفیت است

عناصر غذایی مستقیماً در کیفیت و کمیت محصول تاثیر داشته

بنابراین کمبود عناصر غذایی از سلامت و باروری بوته می کاهد

درسته که نیازهای گیاه مو به مواد غذایی نسبت به سایر محصولات باغی کمتر است

و اگر شرایط خاک و رطوبت مناسب باشد رشد کرده و محصول میدهد

ولی با این حال انگور نسبت به کمبود ریزمغذی های بر آهن منگنز و روی حساس می باشد

در صورت بروز علائم کمبود یا مسمومیت باید اقدام به رفع این کمبودها نمود موفقیت در تولید تجارتی یک محصول زمانی حاصل می‌شود

که از مقدار تولید در هکتار به کیفیت خوبی برخوردار باشد

محصول زیاد به کیفیت پایین و محصول چند با کیفیت بالا برای باغدار سودمند نیست .

در بین سه عنصر پر مصرف انگور بیشترین نیاز رابه ازت و پتاسیم داشته

و در خاکهایی با پتاسیم قابل جذب پایین‌تر از حد مورد نیاز( ۳۰۰ میلی گرم در کیلوگرم در خاکهای متوسط ) علائم کمبود آن ظاهر می شود

علائم کمبود پتاسیم در ارقام انگور متفاوت بوده ولی عمدتاً با زردی نکروزه و سوختگی حاشیه به همراه است

مقدار فسفر مورد نیاز اهنگ نسبت به دو عنصر پرمصرف بسیار کمتر می باشد .

Shot-0007-300×200-min

مناطق مستعد پرورش انگور در دنیا و ایران

در این مطلب میخواهیم در مورد مناطق مستعد پرورش انگور صحبت کنیم و شما را با مناطقی که میشود در آنها انگور کشت کرد آشنا کنیم .

مناطق مناسب کشت و پرورش انگور در دنیا:

 

دامنی اکولوژیکی مو بسیار وسیع بوده و بین عرض‌های جغرافیایی ۱۶ تا ۵۱ درجه و ارتفاع صفر تا 1۴۰۰ متر از سطح دریا دیده می‌شود

و مناسبترین عرض جغرافیایی برای کشت مو ۳۴ تا ۳۷ درجه می باشد

به شرطی که سایر محدودیت‌های آب و هوایی از جمله سرمای زیاد و گرمای شدید

و رطوبت زیاد مانع از تولید انگور نباشد .

هر چند طی سال‌های ۲۰۰۰ میلادی( ۱۳۷۸ خورشیدی) لغایت ۲۰۱۲ میلادی( ۱۳۹۰ خورشیدی)

سطح زیر کشت انگور در قاره های جهان به دلیل های متعدد کاهش یافته است .

سالانه حدود ۶۸ میلیون تن انگور در جهان تولید می شود

مناطق مستعد پرورش انگور در ایران:

 

ایران با سطح زیر کشت وجود ۳ درصد جهان به طول حدود ۳ میلیون تومان

یازدهمین تولید کننده این میوه در جهان به شمار می رود

میزان تولید انگور دیم و آبی در کشور به ترتیب به حدود ۳۹۰ هزار و 2 میلیون و ۹۷۹ هزار کیلوگرم می‌باشد

در سال ۱۳۹۲ کل باغات دیم انگور کشور ۳۳ هزار و ۱۵۷ و کل باغات آبی 38130 هکتار بوده است .

ایران از نظر تولید انگور و صادرات کشور در دنیا جایگاه مهم دارد

پس از آمریکا به ترکیه  سومین صادر کننده کشمش است

کاشت انگور در کشور ما حداقل از ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد آغاز شده است

مردم از دیرباز با روش‌های کشت و تولید مو آشنا هستند .

به طوری که امروز در اکثر نقاط ایران از نواحی سردسیرشمال تا حواشی کویر و همچنین مناطق جنوب کشت انگور متداول است.

مناطق البرزی ایران :

 

این منطقه شامل جنوب سلسله جبال البرز می باشد

که از قزوین به کرج در جنوب غربی دامنه‌های این سلسله کوه عظیم در ایران شروع و تا مناطق دامنه‌ی شمال شرق

آن شامل شاهرود دامغان سمنان گرمسار و ورامین به تهران تا سبزوار و حوالی کاش بر ادامه پیدا می‌کند

مجموعه درجه حرارت فعال در این مناطق حداقل ۲ هزار و ۱۵۰ تا ۳ هزار و ۳۵۰ درجه ثبت شده است

شرایط کاملا مناسب و مساعد برای رسیدن کامل دیررس ترین ارقام انگور را فراهم می سازد

مناطق شرقی ایران :

 

شامل شهرستان‌های تربت حیدریه تربت جام گناباد و قسمتی از منطقه سیستان شمال شهرستان زاهدان از این منطقه به علت وجود شرایط مناسب برای رسیدن هفته انگور برای کشت و پرورش و توسعه موست آنها بسیار مناسب است

در این مناطق تر از سرمای بهاره زودرس پاییزه و خسارت تگرگ وجود ندارد

مناطق مرکزی ایران :

 

از تهران شروع و  از طریق ساوه  و اصفهان در امتداد کوههای زاگرس می‌رسد

مجموعه حرارتهای فعال است ۲۷۳۱ در اصفهان تا ۳۰ هزار درجه در ساوه  متغیر بوده است

و این منطقه نیز برای کشف و پرورش انگور مناسب است.

مناطق جنوبی ایران :

 

این منطقه به شکل یک کثیرالاضلاع شامل شهرهای آباده نیریز اردکان شهرضا فسا فیروز‌آباد و کازرون است

و اطراف شیراز و فیروزآباد شرایط پرورش و گسترش همکاری برای تمام ارقام زودرس میانه است و تر است

مناسب و مساعد است که در ناحیه کازرون فقط می‌خواهید و منطق توصیه می‌شود

که امکان گذراندن خواب زمستانه برای تاک فراهم باشد

مناطق غربی و جنوب غربی :

 

شامل شهرستانهای مریوان پاوه کرمانشاه نهاوند ملایر خرم آباد و ایلام هرچه به سمت شمال نزدیک می‌شویم

هوا سردتر و قسمت  جنوبی تر گرم از مناطق نیمه مساعد کشت انگور  به شمار می‌رود

در برخی مناطق مانند لرستان دماوند و ملایر به علت مساعد بودن  شرایط آب و هوایی بیشتر ارقام انگور را میتوان پرورش داد.

مناطق شمال غربی :

 

این منطقه در شمال غربی کشور در دامنه کوه‌های زاگرس در مجاورت دریاچه ارومیه در کوه های سهند و در آذربایجان شرقی واقع است

که شامل شهرستانهای ارومیه میاندواب ملکان مراغه آذرشهر و عجب شیر می‌باشد که موقعیت مناسب آب و هوای برای تولید انگور برخوردار است.

 

برای خواندن مطالبی در رابطه با قدمت کشت و پرورش انگور روی این مطلب کلیک کنید

Shot-0007-300×200-min

کیفیت در انگور های تازه خوری و کشمشی

عوامل ظاهری در تعیین کیفیت انگور های تازه خوری بسیار مهم است

این عوامل شامل اندازه حبه ، رنگ و وضعیت موم سفید روی سطح میوه می باشد .

برای مصرف تازه خوری میوه‌ها میزان مواد جامد محلول ۱۸ تا ۲۰ درصد مقدار اسیدهای آلی ۱ تا نیم درصد مناسب است

 برداشت انگور تازه خوری یکسری صفات مد نظر است که مهمترین آنها عبارتند از :

 

1-خوشه انگور می‌بایست از لحاظ خواص ظاهری مانند شکل و رنگ نمایانگر اصالت شکل ظاهری رقم در سطح عالی باشد

2-محصول برداشتی بایستی به آسانی تا بازارهای دوردست حمل گردد بدون اینکه کوچکترین آسیبی به میوه وارد اید

.در بعضی از ارقام انگور دم خوشه یا دم حبه در فاصله زمانی بسیار کمی پس از برداشت خشک شده و حبه ها از خوشه جدا میشوند .

که یک نقیصه در هنگام فروش محسوب میگردد. مانند ارقام عسکری و غیره

3-در صورت امکان می بایستی زمانی را برای برداشت محصول ارقام تازه خوری برگزید

که از لحاظ بهای محصول در بازار مناسب باشد و کیفیت در انگور های تازه خوری برای عرضه به بازار باید مناسب باشد .

4-خوشه انگور نه تنها باید از لحاظ خواص ظاهری در بهترین وضعیت خود باشد

و بلکه عوامل درونی حبه نیز باید در حد مطلوب باشند .

به عنوان مثال مقدار قند حبه های انگور بایستی به اندازه مورد قبول رسیده باشد

4-مقدار ترشی حبه های انگور باید به میزان معینی برسد

به بیان دیگر نسبت به قند و اسید حبه ها باید در حالت تعادل باشد

این نسبت در انگور های تازه خوری ۱:۲۵ در انگور های مناسب برای کشمش ۱:۳۵ است.

 

اگر قصد خرید نهال انگور را دارید برای آشنایی بیشتر با نحوه سفارش و اطمینان در موضوع خرید نهال این مطلب را بخوانید .

Shot-0007-300×200-min

مراحل رشد مو و نمو تاک (چرخه رشد سالیانه)

مراحل رشد مو

 

1-خواب زمستانی:فلس های جوانه ها ی مو کم و بیش بسته اند.
۲-تورم جوانه ها:جوانه ها داخل فلس ها گسترش می یابد.
۳-مرحله کرک دار شدن:کرک های قهوه ای رنگ روی جوانه ها کاملا مشهودند.
۴-شگفتی جوانه:آغاز رویت رویش شاخه های سبز.
۵-ظهور اولین برگ:اولین برگ باز و از شاخه دور می شود.
۶-مرحله۲-۳برگی:۲تا۳برگ باز می شود.
۷-مرحله۵-۶برگی:گل آذین ها قابل رویت اند.
۸-طویل شدن گل آذین .
۹-نمو کامل گل آذین.
۱۰-آغاز گل دهی :۲۵درصد کلاهک ها می ریزند.
۱۱-اوایل گل دهی:۲۵درصد کلاهک ها ریخته اند.
۱۲-گلدهی کامل:۵۰درصد کلاهک ها ریخته اند.
۱۳-اواخر گل دهی:80درصد کلاهک ها ریخته اند.
۱۴-تشکیل میوهکآغاز توم حبه ها.
۱۵-مرحله حبه کوچک :شروع آویزان شدن خوشه ه ها

۱6-اغاز تماس حبه ها با یکدیگر.
۱۷-شروع رسیدن حبه ها :تغییر رنگ حبه ها .
۱۸-رسیدن کامل.
۱۹-برداشت.
۲۰-شروع خزان برگ ها.

۲۱-خزان کامل

گریه مو:

 

مو اولین مرحله زندگی خود را با گریه آغاز می‌کند .

گریه مو اصطلاحی است که به خارج شدن آب زلال از محل هرس شاخه ها گفته می‌شود .

این آب بر حسب سن بوته و میزان رطوبت خاک تا ۵ در هر بوته در روز نیز خواهد رسید

و عوارض خاصی برای کوته ایجاد نمی کند .

میزان مواد معدنی آن حداکثر ۸ /0 گرم در لیتر و ph آن مطابق ph خاک مزرعه می باشد .

تنها ضرر این پدیده در مورد پیوندهای شاخه می باشد

که به دلیل مرطوب کردن محل پیوند مانع از خوب گرفتن پیوند خواهند شد .

گریه مو  نشان دهنده آغاز فعالیت ریشه ها بوده

و زمانی که حرارت خاک به حدود ۹ درجه سانتی‌گراد برسد شروع می‌شود .

قطع شدن گریه مو بستگی به مسدود شدن محل برش توسط قارچهای ساپروفیت و یا شروع جوانه زنی و پیدایش رشد جدید دارد .

جوانه زنیمو یکی از مراحل رشد مو :

 

زمانی که متوسط درجه حرارت محیط به ۱۰ درجه سانتیگراد در شبانه‌روز برسد جوانه زنی مو شروع می شود

وقتی که ۵۰ درصد جوانه هایی که بعد از هرس روی مو باقی گذاشته شده‌اند سبز می‌شود

تاریخ جوانه زنی آن واریته نامیده می شود و زمانی که درجه حرارت به ده  درجه سانتی‌گراد می‌رسد

(صفر گیاهی مو ) تا سبز شدن ۵۰ درصد جوانه ها را سرعت جوانه زنی آن واریته می‌نامند .

و با dd50 نشان داده میشود .

اگر مرحله جوانه زنی خیلی کوتاه باشد یعنی بلافاصله هوا گرم شود

رشد جوانه ها سریع بوده و خوشه ها تنک می گردید

و برعکس آنچه جوانه زنی در در هوای خنک با تانی صورت گیرد

خوشه های بزرگ تولید خواهند شد .

جوانه زنی بذر و رشد آن:

 

چنانچه سرعت رشد  خیلی زیاد باشد خوشه ها به پیچک تبدیل خواهند شد .

بدیهی است هر قدر  برطرف شدن نیاز به سرمای جوانه ها در زمان استراحت کامل صورت گرفته باشد

سرعت جوانه زنی بیشتر و یکنواختی جوانه زنی بیشتر است .

اگر نواقصی در برطرف شدن خواب جوانه ها باشد زیاد شده و جوانه زنی دیگری نخواهد شد

که اشکالاتی پیش خواهد آورد زبان‌هایی که زودتر از سبز می شوند

در جوانه هایی که دیرتر از سبز می شوند قالب می گردد

جوانه های خیلی باده زودتر استوانه‌های کم برده و نصب می‌شوند

شاخه های باریکتر زودتر از شاخه‌های کلفت تر می شوند

در هر سطح های بلند زبان زنی بیشتر از هسته‌ای است

و در هر صدای بلندتر افت توان زنی نیز بیشتر خواهد شد

برای رفع این نقیصه باید شاخه ها به حالت افقی به کمالی در آیند ولی کم باشد

تمامی کردن شاخه ها نیز مشکل رشد مجدد جوانه ها روی کمان بروز خواهد کرد

و چنان چه زبانی ثبت نشود و یا محصول آن از بین نرود اشکالاتی در فرم سال آینده ایجاد می‌شود

و لختی اسکلت مو را موجب می گردد و چون میوه‌های مو روی شاخه های یکساله می باشد

صرف شدن تمامی جوانه‌ها مخزن توانایی در قسمت‌های فوقانی شاخه قرار دارند

با رده ترند و همچنین توانایی هایی که نزدیک اسکلت قرار دارند و به عنوان جانشین و شاخه‌ها میوه ۱۰ سال آینده مورد توجه هستند ضرورت دارد

 

برای آشنایی با نیاز های گیاه مو این مطلب را بخوانید .

©1398 - تمامی حقوق برای سایت کاسپین فارمر محفوظ است .

X